Ons zonnestroomdak

Nieuws collectief zonnestroomdak Mendelcollege

Eerste stap…

Er is een mooie eerste stap gezet voor een collectief zonnestroomdak op het Mendel College. Op 2 maart 2020 is er een intentieovereenkomst getekend tussen Kennemer Kracht (voorheen Kennemer Energie) en het Mendel College over het gebruik van hun dak voor zonnepanelen. Dat is echt fantastisch, want nu ziet het er na lang wachten toch naar uit dat het project van start gaat!

Haalbaarheidsonderzoek

Een projectleider van Kennemer Kracht gaat op dit moment samen met Stichting Kennemer Energie een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Daarbij wordt de draagkracht van de beschikbare daken onderzocht, de geschiktheid van de elektriciteitsaansluiting gecontroleerd en eventuele risico’s geïnventariseerd. Vervolgens zal een risico analyse worden gemaakt om te bepalen welke maatregelen tijdens het project genomen moeten worden.

wervingscampagne en informatieavond

Tegen de tijd dat het haalbaarheidsonderzoek en de risico analyse zijn afgerond starten wij met de wervingscampagne en een informatiebijeenkomst om geïnteresseerden te bereiken die mogelijk willen participeren in een zonnestroomdak met een postcoderoosregeling.
Iedereen die zich via deze site heeft aangemeld door ons een mail te sturen (info@zonneplaneet.nl) ontvangt een antwoord en zal uitgenodigd worden voor deze informatieavond. Zodra deze gepland staat krijgt u een uitnodiging. Houd er wel rekening mee dat dit nog enkele maanden kan duren. Als u meer wilt weten en op de hoogte wilt blijven, volg dan het nieuws op onze website Zonneplaneet.nl en op de website van KennemerKracht. Wilt u meer weten over de postcoderoosregeling dan kunt u ook de website postcoderoosregeling.nl raadplegen.

Wij hopen snel van u te horen en houden u op onze beurt op de hoogte van de voortgang.

Zonnige groeten van het Zonneplaneetteam